ПРОЕКТОТ ЈЕС МРЕЖА ГИ ЗАЈАКНУВА ВЕШТИНИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ПРОЕКТОТ ЈЕС МРЕЖА ПОСРЕДУВА ПРИ ЈАВНО-ПРИВАТНИОТ ДИЈАЛОГ КОЈ ПАК ЌЕ ЈА ПОДОБРИ ПОНУДАТА И ПОБАРУВАЧКАТА НА РАБОТНА СИЛА НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОЕКТОТ ЈЕС МРЕЖА ОБЕЗБЕДУВА МОЖНОСТИ ЗА ПОСТОЈАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Деловна соработка

decoration

Education Development Center (EDC), branch office – Skopje, which is implementing USAID funded project “Youth Employability Skills Network”, announces an open call for printing of T-Shirts with...

Центарот за развој на образованието – ЕДЦ, подружница Скопје,  кој го имплементира проектот на УСАИД „ Младинска мрежа за развој на вештини за вработување„ објавува повик за консултантски услуги...